Oferta PDF Drukuj Email
Wpisany przez Agencja KMK   
sobota, 09 sierpnia 2008 16:46

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie:

 1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych, obejmujące w szczególności:
  ustalenie polityki rachunkowości (m.in. zakładowego planu kont),
  dokonywanie zapisów w księgach i ewidencjach dla celów podatku vat,
  sporządzanie deklaracji podatkowych i ich przekazywanie do urzędów skarbowych (w tym również informacji o wewnątrzwspólnotowych dostawach i nabyciach towarów),
  prowadzenie ewidencji środków trwałych,
  uzgadnianie sald kont rozrachunkowych, sporządzanie zestawień obrotów i sald,
  sporządzanie sprawozdania finansowego,
  sporządzanie rocznego zeznania podatkowego,
  sporządzanie druków przelewów do US i ZUS,
  sporządzanie deklaracji ZUS i ich przekazywanie do ZUS, druków RMUA,
  sporządzanie list płac, prowadzenie kartotek wynagrodzeń i sporządzanie informacji PIT-11 (PIT-40),
  doradztwo podatkowe,
  reprezentowanie klientów przed organami podatkowo-skarbowymi.

 2. Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, obejmujące w szczególności:
  dokonywanie zapisów w pkpir,
  prowadzenie ewidencji dla celów podatku vat,
  prowadzenie ewidencji środków trwałych i ewidencji wyposażenia,
  sporządzanie deklaracji podatkowych i ich przekazywanie do urzędów skarbowych (w tym również informacji o wewnątrzwspólnotowych dostawach i nabyciach towarów),
  sporządznie rocznego zeznania podatkowego,
  sporządzanie list płac, prowadzenie kartotek wynagrodzeń, sporządzanie informacji PIT-11 (PIT-40),
  sporządzanie deklaracji ZUS i ich przakazywanie do ZUS, druków RMUA,
  sporządzanie druków przelewów do US i ZUS,
  doradztwo podatkowe,
  reprezentowanie klientów przed organami podatkowo-skarbowymi.

 3. Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego, obejmujące w szczególności:
  dokonywanie zapisów w ewidencji przychodów,
  prowadzenie ewidencji dla celów podatku vat,
  prowadzenie wykazu środków trwałych i ewidencji wyposażenia,
  sporządzanie deklaracji podatkowych i ich przekazywanie do urzędów skarbowych (w tym również informacji o wewnątrzwspólnotowych dostawach i nabyciach towarów),
  sporządzanie rocznej informacji PIT-28,
  sporządzanie list płac, prowadzenie kartotek wynagrodzeń i sporządzanie informacji PIT-11 (PIT-40),
  sporządzanie deklaracji ZUS i ich przekazywanie do ZUS, druków RMUA,
  sporządzanie druków przelewów do US i ZUS,
  doradztwo podatkowe,
  reprezentowanie klientów przed organami podatkowo-skarbowymi.

 4. Dodatkowo oferujemy między innymi:
  sporządzanie sprawozdań statystycznych,
  sporządzanie informacji „intrastat”,
  sporządzanie indywidualnych zeznań podatkowych na podstawie dostarczonych informacji o uzyskanych przychodach i kosztach ich uzyskania,
  sporządzanie wniosków o zwrot VAT od materiałow budowlanych,
  sporządzanie informacji finansowo-ekonomicznych dla celów kredytowych,
  prowadzenie akt osobowych pracowników.
Poprawiony: środa, 30 grudnia 2009 21:28